دیدگاه های samansmg

30 آبان 1397
تورو خدا پوستر خود فیلم بگذارید ، این پوستر متعلق به فیلمیه که گرگوری پک بازی کرده ، اخه این چه کاریه ، خب یک پوستر نقاشی کنید واسش قرار…...