سریال Angel’s Last Mission: Love 2019 (آخرین ماموریت فرشته: عشق)

  • English Excerpt
خلاصه داستان

دن یک فرشته دردسر ساز خوشبین است. به او ماموریتی محول می شود که در صورت موفقیت می تواند به بهشت برگردد. ماموریت او دختری است که به عشق معتقد نیست.

Dan is an angel. He is also a troublemaker and also an optimist. Yeon Seo is a ballerina who does not believe in love. Dan then receives a mission. If he succeeds, he can return to Heaven....

ارسال دیدگاه جدید

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربریتان شوید یا عضو سایت شوید.