فیلم The Immortal Wars: Resurgence 2019

  • English Excerpt
خلاصه داستان

جنگ میان دومینیون و شورشیان تازه آغاز شده است. تریکالیپس و تیمش از مبارزان آزادی به رهبر شورشیان پیوسته است. آنها باید اکنون برا بدست اوردن دامونیون و پایین آوردن او به جهان مبارزه کنند.

The freedom war between Dominion and the rebels has just begun. Trikalypse joins forces with the rebel leader and her team of freedom fighters. They must now fight back to bring Dominion down and expose him to the world.

ارسال دیدگاه جدید

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربریتان شوید یا عضو سایت شوید.