• تدوین پویا و مبتکرانه
  • با یک فیلم واقعی روبرو هستید
  • به راحتی در فضای وقوع داستان قرار خواهید گرفت
  • کادربندی‌ها و حرکات دوربین، بسیاری خوب و حساب‌شده می‌باشد
8.1
30nama-logo 8.58
movie image

اخبار 30نما آرشیو کلی

quote image Going My Way 1944
پدر فیتزگیبونز: مطمئنم بعد از اینکه رفتی، تازه یادم میاد چی می‌خواستم بهت بگم.

مرکز آموزش آرشیو کلی

آخرین اخبار دنیای فیلم و سریال
آرشیو کلی
نقد، بررسی و مصاحبه ها
آرشیو کلی