• تدوین پویا و مبتکرانه
  • با یک فیلم واقعی روبرو هستید
  • به راحتی در فضای وقوع داستان قرار خواهید گرفت
  • کادربندی‌ها و حرکات دوربین، بسیاری خوب و حساب‌شده می‌باشد
8.1
30nama-logo 8.65
movie image

اخبار 30نما آرشیو کلی

quote image Heat 1995
یادمه یک مردی بهم گفت ممکنه زمانی برسه که مجبورشی هرچی داری اینور خیابان بزاری و از خیابان رد شی. سوال من اینه که تو واسش اماده ای؟
Robert Deniro

مرکز آموزش آرشیو کلی

آخرین اخبار دنیای فیلم و سریال
آرشیو کلی
نقد، بررسی و مصاحبه ها
آرشیو کلی